Công ty TNHH Triển Khai Công Nghệ One Call Phiên bản Hệ thống 11.0-20180905

Thông tin về Công ty TNHH Triển Khai Công Nghệ One Call instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Dự án
Dự án, Tác vụ
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quy trình Tuyển dụng
Việc làm, Tuyển dụng, Ứng viên, Phỏng vấn
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Chat Trực tuyến
Live Chat with Visitors/Customers