CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Chính sách thanh toán:

Website không có chức năng bán hàng. Quý khách có nhu cầu  làm đại lý cung cấp dịch vụ kinh doanh vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có chính sách giá cả hợp lý. Và việc thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng.

Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp, cung cấp dịch vụ chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng.


2. Nội dung phần mềm 1Callwork

Toàn bộ hay là một phần nội dung phần mềm 1callwork như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản của 1callwork .

Thương hiệu 1callwork bao gồm logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên phần mềm 1callwork đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung hiển thị trên phần mềm 1callwork, 1callwork có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung của phần mềm 1callwork vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Các nội dung về sản phầm, dịch vụ hiển thị trên phần mềm 1callwork mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà Quý khách truy cập.

Không ai được thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà nếu không được 1callwork chấp nhận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Cho chính mục đích giao dịch với 1callwork.

- Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹ của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuyệ của 1callwork đối với các tài sản trí tuệ trên phần mềm 1callwork,


3. Truy cập và sử dụng

1callwork nghiêm cấm sử dụng trái phép phần mềm 1callwork, dùng sai mật khẩu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên phần mềm 1callwork. Trong trường hợp phát hiện việc truy cấp và sử dụng trái phép phần mềm, 1callwork có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận hoặc quyền truy cập vào phần mềm 1callwork của quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu quý khách bồi thường thiệt hại (nếu có).

4. Thư điện tử

1Callwork không đảm bảo rằng các thư điện tử được gửi đến 1callwork qua đường Internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật. 1callwork sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người sử dụng nếu sử dụng thư điện tử không được bảo mật (nếu có). 1callwork không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng phần mềm 1callwork không đúng quy định, không đúng hướng dẫn hoặc không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

5. Giới hạn trách nhiệm

Với những trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay bảo đảm nào mà không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật, sẽ được giới hạn bởi việc 1callwork quyết định việc lựa chọn để thay thế, sửa chữa, tái cung cấp các sản phẩn, dịch vụ hay thanh toán qua các chi phí tái cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa sản phẩm đó.

6. Quyền và nghĩa vụ của 1Callwork

Minh bạch về tài khoản, giá cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của 1callwork.

Đảm bảo những người cung cấp dịch vụ được 1callwork kết nối cho khách hàng đã được xác minh lý lịch, nguồn gốc rõ ràng và có xác nhận của chính quyền địa phương, đã được kiểm tra, đào tạo về nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của 1callwork.


Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

7. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn và lành mạnh cho người cung cấp dịch vụ.

Tự bảo quản và chịu trách nhiệm quản lý tài sản của mình khi người cung cấp dịch vụ đến làm việc tại nhà khách hàng.

Trong trường hợp có nghi ngờ người cung cấp dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật (trộm cắp hoặc làm hư hỏng tài sản của khách hàng), trong vòng 24 giờ, khách hàng thông báo cho 1callwork để phối hợp xử lý. Trước khi có kết luận cuối cùng của cơ quản thẩm quyền thì khách hàng không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cơ quản, tổ chức nào không có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của 1callwork.

Hướng dẫn, giám sát người cung cấp dịch vụ trong quá trình thực hiện công việc để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

Tự chịu trách nhiệm về các thỏa thuận khác (nếu có) giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ ngoài các dịch vụ đã được đặt thông qua 1callwork.

Được quyền hủy dịch vụ đã đặt tuy nhiên cần tuân thủ các điều kiện hoàn hủy của từng loại dịch vụ.